09-11-2013. Συζήτηση-ενημέρωση, στην Αξιούπολη, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην δήμου Αξιούπολης, το συντονιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών της Παιονίας κάλεσαν τους Βουλευτές του ν. Κιλκίς, τον Αντιπεριφερειάρχη το Δήμαρχο Παιονίας, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου και δημοτικούς συμβούλους σε μια ανοιχτή συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε.


09-11-2013. Συζήτηση-ενημέρωση, στην Αξιούπολη... από OramaVision