Πολιτική σχετικά με Cookies

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Χρησιμοποιούμε προιόντα της Google όπως τα Google AdSense ή DoubleClick, και σεβόμαστε την πολιτική της Google "Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ"

Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Κατά τη χρήση προϊόντων Google στα οποία ισχύει η παρούσα πολιτική, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες γνωστοποιήσεις και να παραχωρηθούν ορισμένες συναινέσεις από τους τελικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τελικούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • Θα πρέπει να καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική, προκειμένου να γνωστοποιήσετε με σαφήνεια και να λάβετε τη συναίνεση για οποιαδήποτε συλλογή, κοινοποίηση και χρήση δεδομένων που συντελείται σε οποιονδήποτε ιστότοπο, εφαρμογή, δημοσίευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη ιδιότητα, ως συνέπεια της χρήσης των προϊόντων της Google και
  • Θα πρέπει να καταβάλλετε εύλογες προσπάθειες, κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική,προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο τελικός χρήστης έχει στη διάθεσή του σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες και ότι συναινεί στην αποθήκευση και την πρόσβαση των cookie ή άλλων πληροφοριών στην συσκευή του, όπου και συντελείται η ως άνω δραστηριότητα, σε σχέση με προϊόν στο οποίο εφαρμόζεται αυτή η πολιτική.

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική εδώ

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις διαφημήσεις μας (πρχ.δημογραφικά στοιχεία) και τηρούμαι τις προδιαγραφές της πολιτικής της Google "Απαιτήσεις πολιτικής για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics"

 " Απαιτήσεις πολιτικής για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

Με τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο Analytics λειτουργίες που δεν διατίθενται μέσω των τυπικών εφαρμογών. Στις λειτουργίες διαφήμισης περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics
  • Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google
  • Αναφορές "Δημογραφικά στοιχεία" και "Ενδιαφέροντα" του Google Analytics
  • Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών

Ενεργοποιώντας τις λειτουργίες διαφήμισης, επιτρέπετε στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google και των ανώνυμων αναγνωριστικών, επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics. Αν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, απαιτείται η συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλετε δεδομένα στο Google Analytics (για παράδειγμα, μέσω του κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics, του SDK του Google Analytics ή του Πρωτοκόλλου μέτρησης).

Δεν θα διευκολύνετε τη συγχώνευση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης με στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε διαφημιστικού προϊόντος ή λειτουργίας της Google, εκτός αν έχετε παράσχει επαρκή σχετική ειδοποίηση και έχετε λάβει την προηγούμενη συναίνεση (δηλ. δήλωση συμμετοχής) του χρήστη σε αυτήν τη συγχώνευση.

Αν έχετε ενεργοποιήσει οποιεσδήποτε λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, πρέπει να ειδοποιείτε τους επισκέπτες σας, αποκαλύπτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου:

  • Τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics που έχετε εφαρμόσει.
  • Τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιείτε από κοινού cookie πρώτου μέρους (όπως το cookie Google Analytics) ή άλλα αναγνωριστικά πρώτου μέρους και cookie τρίτου μέρους (όπως τα cookie διαφήμισης Google) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτου μέρους.
  • Τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics που χρησιμοποιείτε, όπως μέσω των Ρυθμίσεων διαφημίσεων, των Ρυθμίσεων διαφημίσεων για εφαρμογές για κινητά ή οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων μέσων (για παράδειγμα, της εξαίρεσης καταναλωτή του οργανισμού NAI).

Επίσης, συνιστούμε να καθοδηγείτε τους χρήστες στις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Πολιτική συναίνεσης χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με την πολιτική συναίνεσης χρήστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του επαναληπτικού μάρκετινγκ, στο Google Analytics σε σύνδεση με άλλες υπηρεσίες Google, απαιτείται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες πολιτικές για εκείνες τις υπηρεσίες Google (όπως η πολιτική του Google AdWords για τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος και τοποθεσίας και οι περιορισμοί του AdWords για ευαίσθητες κατηγορίες, καθώς και οι Πολιτικές προγράμματος πλατφόρμας των υπηρεσιών DoubleClick). Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών για τους επισκέπτες σας όπως περιγράφεται στην ενότητα περιορισμοί του Google AdWords για ευαίσθητες κατηγορίες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος.

Επειδή η νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα και περιοχή και επειδή το Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, η Google δεν είναι σε θέση να παρέχει το ακριβές κείμενο που πρέπει να συμπεριλάβετε στην πολιτική απορρήτου σας. Μόνο εσείς αντιλαμβάνεστε τις μοναδικές πτυχές και τα ειδικά ζητήματα της επιχείρησής σας και η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες που μόνο εσείς μπορείτε να παρέχετε.

Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 28-7-2015.

"

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτκή εδώ

Χρησιμοποιούμε cookies για τις υπηρεσίες του facebook, όπου απαιτούνται, με σεβασμό στη πολιτική του Facebook "Facebook Privacy Policy"

Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτκή εδώ

Προτεινόμενες λύσεις

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookies στον browser σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι προτείνουμε ανεπιφύλακτα την αποθήκευση των cookies δεδομένου του ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται κατά αποκλειστικο λόγο στην βελτίωsη της δική σας εμπειρίας καθόλη την διάρκεια της περιήγησης σας στο site μας.

lvideo

liked

kome

Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν ο κ. Φράγκος έκανε αιχμη...
Θετική η απόφαση της κ. Δημητριάδου να τερματίσει την ε...
Και τότε μας έδιναν δάνεια για να αγοράσουμε τα όπλα το...

Υποκατηγορίες

Εκπαιδευτικά άρθρα

Στις επόμενες μέρες  θα προστεθεί ακόμη ένα εκπαιδευτικό άρθρο για το πως θα μπορείτε να αναρτάτε μόνοι σας την εκδήλωση που επιθυμείτε.

Καταμέτρηση Άρθρων:
2

Αποτελέσματα έρευνας #1

Αξιολογήστε τον δήμαρχο Παιονίας Λαπόρδα Αθανάσιο
Υποχρεωτικά μια απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω δύο (2) ερωτήματα.
Σύνολο απαντήσεων: 26
Πολύ καλόςΚαλόςΜέτριοςΚάτω του μετρίουΔε γνωρίζω
Για την διαχείριση του δήμου. ( 50% / 13 ψήφοι )00940
Για την εν γένει (γενική) συμπεριφορά του. ( 50% / 13 ψήφοι )03550
Αξιολογήστε τους προέδρους του δημοτικού συμβουλίου.

Υποχρεωτικά μια απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω δύο (2) ερωτήματα.

Σύνολο απαντήσεων: 26
Πολύ καλόςΚαλόςΜέτριοςΚάτω του μετρίουΔε γνωρίζω
Σαμαράς Αντώνιος ( 50% / 13 ψήφοι )04801
Τσιμερίκας Χρήστος ( 50% / 13 ψήφοι )001120
Αξιολογήστε τους αντιδημάρχους.
Υποχρεωτικά μια απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω δέκα (10) ερωτήματα.
Σύνολο απαντήσεων: 130
Πολύ καλός/ηΚαλός/ηΜέτριος/αΚάτω του μετρίουΔε γνωρίζω
Κουλίνας Δημήτριος ( 10% / 13 ψήφοι )14530
Σιωνίδης Κωνσταντίνος ( 10% / 13 ψήφοι )110200
Καραθώδορος Χρήστος ( 10% / 13 ψήφοι )01570
Γεωργίτσαρος Γεώργιος ( 10% / 13 ψήφοι )01750
Θεοδωρίδης Θεόδωρος ( 10% / 13 ψήφοι )021001
Δερβεντλής Αναστάσιος ( 10% / 13 ψήφοι )03721
Συμεωνίδης Ιωάννης ( 10% / 13 ψήφοι )07420
Αριζάνης Ηλίας ( 10% / 13 ψήφοι )06331
Παλάνη Μαρία ( 10% / 13 ψήφοι )06421
Λιακοπούλου - Κουταλίδου Ελένη ( 10% / 13 ψήφοι )14620
Αξιολογήστε τους αρχηγούς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
Υποχρεωτικά μια απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω πέντε (5) ερωτήματα.
Σύνολο απαντήσεων: 65
Πολύ καλός/ηΚαλός/ηΜέτριος/αΚάτω του μετρίουΔε γνωρίζω
Λιάρτση Αθανασία ( 20% / 13 ψήφοι )03730
Δραγανίδης Χρήστος ( 20% / 13 ψήφοι )38110
Ζησάκος Βασίλης ( 20% / 13 ψήφοι )08221
Τσιόνκης Στέφανος ( 20% / 13 ψήφοι )01750
Οργαντζής Ακίνδυνος ( 20% / 13 ψήφοι )14332
Αξιολογήστε τους δημοτικούς συμβούλους.
Εδώ αξιολογούνται για την προσφορά τους ως απλοί σύμβουλοι (ακόμη και όσοι εμφανίζονται σε προηγούμενες ερωτήσεις). Πόσο κοντά σας ήταν και πόση διάθεση είχαν να αναδείξουν και να βοηθήσουν να επιλυθούν προβλήματα. Υποχρεωτικά μια απάντηση σε κάθε ένα από τα παρακάτω είκοσι επτά (27) ερωτήματα.
Σύνολο απαντήσεων: 351
Πολύ καλός/ηΚαλός/ηΜέτριος/αΚάτω του μετρίουΔε γνωρίζω
Αδαμόπουλος Ιωάννης ( 3.7% / 13 ψήφοι )00832
Αλούρης Λάζαρος ( 3.7% / 13 ψήφοι )01138
Απουσίδης Θεόδωρος ( 3.7% / 13 ψήφοι )04702
Αριζάνης Ηλίας ( 3.7% / 13 ψήφοι )13621
Γαρδάνης Αρμόδιος ( 3.7% / 13 ψήφοι )04243
Γεωργίτσαρος Γιώργος ( 3.7% / 13 ψήφοι )00382
Γίτσος Γεώργιος ( 3.7% / 13 ψήφοι )02281
Δερβεντλής Αναστάσιος ( 3.7% / 13 ψήφοι )02542
Δημητριάδου Ελισάβετ ( 3.7% / 13 ψήφοι )011110
Θεοδωρίδης Θεόδωρος ( 3.7% / 13 ψήφοι )04711
Ιγγίλης Ιωάννης ( 3.7% / 13 ψήφοι )02641
Ιωαννίδης Γιώργος ( 3.7% / 13 ψήφοι )12190
Καπουτζής Νικόλαος ( 3.7% / 13 ψήφοι )02281
Καραβαλάκης Νίκος ( 3.7% / 13 ψήφοι )00247
Καραθόδωρος Χρήστος ( 3.7% / 13 ψήφοι )01651
Λιακοπούλου - Κουταλίδου Ελένη ( 3.7% / 13 ψήφοι )11560
Ουρτζάνης Ιωάννης ( 3.7% / 13 ψήφοι )01129
Παλάνη Μαρία ( 3.7% / 13 ψήφοι )03433
Πασιατάς Νίκος ( 3.7% / 13 ψήφοι )09310
Σαμαράς Αντώνιος ( 3.7% / 13 ψήφοι )54121
Σκαντζούρης Λάμπρος ( 3.7% / 13 ψήφοι )03532
Συμεωνίδης Ιωάννης ( 3.7% / 13 ψήφοι )01561
Τόδας Ιωάννης ( 3.7% / 13 ψήφοι )02290
Τουλκερίδης Ιγνάτιος ( 3.7% / 13 ψήφοι )11263
Τσανασίδης Χρήστος ( 3.7% / 13 ψήφοι )01219
Τσιμερίκας Χρήστος ( 3.7% / 13 ψήφοι )01381
Τσιτουρίδης Ιορδάνης ( 3.7% / 13 ψήφοι )01381

Follow us - Ακολουθήστε μας

Εικονικές περιηγήσεις 360°

Our video channels - Τα κανάλια μας