Συνεδρίαση 16ης Οκτωβρίου 2012

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

ΘΕΜΑΤΑ
(0.00.00)  01. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
(0.00.00)  02. Απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
(0.00.00)  03. Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στα υψώματα Τοπ. Κοιν. Μεσιάς» προϋπ/σμού 6.400,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
(0.00.00)  04. Απ΄ ευθείας ανάθεση εκπόνησης «Περιβαλλοντικής μελέτης Αντιπλημμυρική προστασία Αγίου Πέτρου».
(0.00.00)  05. Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή τσιμενταύλακα στην Τοπ. Κοιν. Κάρπης» προϋπ/σμού 6.065,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
(0.00.00)  06. Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή στέγης Λυκείου – Γυμνασίου Δημ. Κοιν. Αξιούπολης» προϋπ/σμού 5.040,65 ευρώ (ΣΑΤΑ).
(0.00.00)  07. Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Ανύψωση τοιχίου ταμιευτήρα πλατείας Τζήκα Τοπ. Κοιν. ΣΚΡΑ» προϋπ/σμού 4.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
(0.00.00)  08. Απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή διαδρόμων νεκροταφείων Τοπ. Κοιν. Ποντοηράκλειας» προϋπ/σμού 7.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ).
(0.00.00)  09. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δημ. Κοιν. Ευρωπού».
(0.00.00)  10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπ. Κοιν. Αγίου Πέτρου».
(0.00.00)  11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού οικ. Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».
(0.00.00)  12. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Ευρωπού».
(0.00.00)  13. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου & ΒΙ.ΠΑ. Πολυκάστρου».
(0.00.00)  14. Εισήγηση για έγκριση από το Δ.Σ. της έκθεσης εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2012.
(0.00.00)  15. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών οικ. έτους 2013.
(0.00.00)  16. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο Καθορισμό ύψους προστίμου για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικής έκτασης.


Οικονομική επιτροπή δήμου Παιονίας 16-10-2012 από OramaVision

Copyright ORAMA ® 2012 All rights reserved.