Συνεδρίαση της 14ης Φεβρουαρίου 2014

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

(00:01:20)  Ανακοίνωσεις - Προσκλήσεις.
(00:02:20)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους από τους Δημοτικούς Συμβούλους. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(00:19:00)  01. Εκλογή μελών εκτελεστικής επιτροπής από τη μειοψηφία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(00:23:40 ή 023:4001. Προσωρινή μετατόπιση λαϊκής αγοράς της Αξιούπολης λόγω εκτέλεσης έργων.
(00:34:40 ή 034:4002. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου «Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Παιονίας.
(00:44:20 ή 044:2003. Έκδοση συγγράμματος του Χρήστου Π. Ίντου «Η Παιονία από τα μυθικά χρόνια ως τον 21ο αιώνα».
(00:55:30 ή 055:3004. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρά τεχνικά έργα της Δημ. Κοιν. Αξιούπολης».
(00:55:30 ή 055:3005. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή δρόμου παράλληλα της κεντρικής τάφρου».
(00:57:20 ή 057:2006. Έγκριση ανάθεσης εργασιών «Καθαριότητας – συντήρησης – επιμέλειας χώρου πρασίνου – κοιν. χώρων» σε ιδιώτες.
(01:10:40 ή 070:4007. Χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορείου (τύπου Β΄) σε δικαιούχους για το έτος 2014.
(01:20:20 ή 080:2008. Έγκριση του ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας οικ. Έτους 2012.
(01:21:40 ή 081:4009. Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2013 του νομικού προσώπου «Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».
(01:23:10 ή 083:1010. Συζήτηση αιτήσεων διαγραφής ή μη οφειλών προς τον Δήμο Παιονίας.

Copyright ORAMA ® 2014 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU