Συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2013

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

(00:00:45)  Ανακοίνωσεις - Προσκλήσεις.
(00:02:10)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους από τους Δημοτικούς Συμβούλους. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(00:43:00)  01. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015
(01:03:20)  02. Κατάργηση σύμβασης έργου τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(01:13:30)  01. Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Υγείας – Πρόνοιας- Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2014.
(01:25:20)  02. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙ.Α.ΚΙ.  Α.Ε. για την εναπόθεση αστικών στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Κιλκίς.
(01:29:30)  03. Έγκριση αποκομιδής απορριμμάτων ορισμένων Δημοτ. Ενοτήτων από εργολάβο καθαριότητας (μετά από δημοπρασία) – Έγκριση της σχετικής μελέτης.
(02:29:40)  04. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Παιονίας και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2014.
(02:31:50)  05. Έγκριση ενοικίασης δημοτικών ακινήτων (κατοικία στη Ν. Καβάλα).
(02:32:30)  06. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
(02:33:40)  07. Ανάκληση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (κατόπιν αιτήσεως).
(02:34:30)  08. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Αξιούπολης».
(02:34:30)  09..Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή στραγγιστικού δικτύου 1ου Δημ. Σχολείου».
(02:34:30)  10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περίπτερο – Σταθμαρχείο».
(02:34:30)  11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ, Βαφειοχωρίου».
(02:34:30)  12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή WC κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Κάρπης».
(02:34:30)  13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην έξοδο Γουμένισσας – Στάθη».
(02:34:30)  14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μόρφωση δασικών δρόμων προς την περιοχή καστανοτεμαχίων Κάρπης».
(02:34:30)  15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση τμήματος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Τ.Δ. Κάρπης».
(02:34:30)  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης – πλακοστρώσεις Λ. Στρατού Δημ. Διαμ. Πολυκάστρου».
(02:34:30)  17. Έγκριση μελέτης κόμβου συνοικισμού Στάθη.
(02:45:30)  18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παιονίας έτους 2013 – Ψήφιση πιστώσεων.
(02:48:10)  19. Έγκριση δαπάνης έκτακτης μετάβασης επιτροπής (Δήμαρχος & Αντιδήμαρχοι) στην Αθήνα.

Copyright ORAMA ® 2013 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU