Συνεδρίαση 2ας Οκτωβρίου 2012

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

(0.00.15)  Ανακοινώσεις.
(0.04.10)  Δεκάλεπτο του δημότη.
(0.32.00)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1.24.00)  01. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ.Ες. α)ποσού 55.671,00 ευρώ για αποζημίωση υπαλλήλων, β)ποσού 9.126,46 ευρώ για εκλογική αποζημίωση, γ)ποσού 124.627,45 ευρώ «Απόδοση οφειλομένων Δ΄ δόση άρθρο 27 του ν.3756/2009» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
(1.27.10)  02. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση».
(1.33.20)  03. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας – Ορισμός νέου μέλους & Ορισμός νέου Προέδρου.
β)Έγκριση μελέτης.
(2.35.40)  04. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
(2.36.50)  05. Εκποίηση δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας στην Δημοτική Κοινότητα Αξιούπολη.
(2.38.50)  06. Εκμίσθωση συστάδων για υλοτόμηση.
(2.39.00)  07. Έγκριση κοπής παλαιών & επικίνδυνων πεύκων κοιμητηρίων Τοπ. Κοιν. Αξιοχωρίου.
(2.42.30)  08. Εκμίσθωση ακινήτων : α)(οικία δασκάλου) Τοπ. Κοιν. Άσπρου, β)Ακινήτου Τοπ. Κοιν. Καστανερής.
(2.43.40)  09. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Άγιο Φανούριο προς οικ. Πηγής».
(2.44.30)  10. 4η Παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αξιούπολης».
(2.45.10)  11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Εξωτερικό Υδραγωγείο ΣΚΡΑ και ημιορεινών οικισμών».
(2.50.50)  12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση κτιρίου Δημαρχείου Πολυκάστρου».
(2.52.00)  13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας & κεντρικών οδών οικ. Ευζώνων».
(2.54.10)  14. Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 02-10-2012 _B από OramaVision

Copyright ORAMA ® 2012 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU