Συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

(0.03.20)  Δεκάλεπτο του Δημότη (Πρώτη αναφορά για το διαγωνισμό εξόρυξης στο Πάικο.)
(0.31.45)  Ανακοινώσεις - Καταγγελίες

(0.37.40)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1.21.40)  1. Συζήτηση εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα οικονομικά στοιχεία εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2011.
(1.45.00)  2. Καθορισμός τελών οικ. έτους 2012.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 25-10-2011 Α'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Μέρος Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.00.30)  02. Καθορισμός τελών οικ. έτους 2012.
(0.44.20)  03. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους». – Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους 2011.
(0.45.10)  04. Αποδοχή νέων όρων του προγράμματος INTERREG III  στο οποίο συμμετέχει ο πρώην Δήμος Πολυκάστρου – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή νέου συμφώνου.
(0.52.10)  05. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - Άξονας 3 – Μέτρο 322 με τίτλο «Ολοκλήρωση ανάδειξης κέντρου οικ. Ευρωπού».
(0.52.10)  06. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού οικ. Αγ. Πέτρου».
(0.58.30)  07. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» - Άξονας 3 – Μέτρο 322 με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Δημ. Κοιν. Αξιούπολης».
(1.21.10)  08. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» - Α.Π. 1 με τίτλο «Ανάπλαση πλατειών Ελευθερίας – Π. Μελά & του ενδιάμεσου δρόμου της Δημ. Κοιν. Αξιούπολης» για το πρόγραμμα Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων.
(1.21.10)  09. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με τίτλο «Πεζοδρομήσεις – Αναπλάσεις κεντρικών οδών στη Δημ. Κοιν. Γουμένισσας».
(1.21.10)  10. Έγκριση μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση ανάδειξης κέντρου οικ. Ευρωπού».
(1.21.10)  11. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού οικ. Αγ. Πέτρου».
(1.21.10)  12. Έγκριση μελέτης του έργου «Μελέτη αναβάθμισης & ανάδειξης του οικ. Γουμένισσας».
(1.21.10)  13. Έγκριση μελέτης του έργου «Πεζοδρομήσεις – Αναπλάσεις κεντρικών οδών στη Δημ. Κοιν. Γουμένισσας».
(1.21.10)  14. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικ. Πηγής έως Λίμνη Μεταλλείου».
(1.21.30)  15. 5η Παράταση εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Αγ. Φανούριο προς οικ. Πηγή».
(1.26.10)  16. Παράταση εργασιών του έργου «Αποπεράτωση πύργου κεντρικής πλατείας Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου».
(1.27.20)  17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διάνοιξη δρόμων στην Καστανερή».
(1.27.50)  18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Αγ. Φανούριο προς οικ. Πηγής».
(1.28.30)  19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντικατάσταση στέγης κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου στον οικ. Νέας Καβάλας».
(1.28.40)  20. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2011.
(1.39.30)  21. Συναίνεση παραχώρησης κοιν. έκτασης για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Πολυκάστρου.
(1.40.10)  22. Υποβολή προσφυγής κατά απόφασης Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
(1.51.20)  23. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών Β/θμιας εκπαίδευσης για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-05-2011.
(2.00.30)  24. Εκμίσθωση ακινήτου στη Δημ. Κοιν. Ευρωπού (για τοποθέτηση μεγαφόνων).
(2.01.10)  25. Συναίνεση για εκμίσθωση κοιν. έκτασης στο αγρόκτημα Ν. Καβάλας.
(2.05.50)  26. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για την εκτέλεση του έργου «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές του Πάϊκου».
(2.06.30)  27. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για την εκτέλεση του έργου «Ε.Ε.Λ. Ποντοηράκλειας με τη μέθοδο τεχνητών υγροτόπων».
(2.06.45)  28. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για την εκτέλεση του έργου «Ε.Ε.Λ. Βαφιοχωρίου με τη μέθοδο τεχνητών υγροτόπων».
(2.07.10)  29. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης οικ. Γοργόπης».
(2.12.30)  30. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Θράκης για την «Καθαριότητα χώρων Τελωνείου Ευζώνων»
(2.22.20)  31. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου & Αντιδημάρχων στην Αθήνα.
(2.23.00)  32. Επανυποβολή φακέλου για χορήγηση επιδότησης αγοράς 1ης κατοικίας σε προβληματική περιοχή.
(2.24.00)  33. Ψήφιση πιστώσεων.

ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2011
Ονοματεπώνυμο Αιτιολογία Ποσό Περιγραφή
ΚΕΤΙΜΕ ΑΡΕΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 1330,00 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1498,14 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1429,26 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΚΑΡΑΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1845,00 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ 238,00 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ 600,00 € ΘΕΟΤΟΚΙΑ 2011
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ 262,83 € ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΦΑΝΟΥ)

 


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 25-10-2011 Β'... από OramaVision

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU

Σχόλια (3)

 1. Γιώτα Γ.

Σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο η κ. Λιάρτση είχε καταθέσει πρόταση και αντίγραφο ενός νόμου ο οποίος αναφέρει ότι μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στους οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας....

Σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο η κ. Λιάρτση είχε καταθέσει πρόταση και αντίγραφο ενός νόμου ο οποίος αναφέρει ότι μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στους οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας. Τότε ο κ. Δήμαρχος της πρότεινε να το αφήσει για το 2011 και να το συζητήσουν για τα δημοτικά τέλη του 1012.Τι έγινε και ξέχασαν και οι δύο να το αναφέρουν και να πάρουν μια απόφαση;

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
 1. Γεωργία Γο.

Καλά ο κόσμος δεν ακούει τι λένε οι σύμβουλοι; Συνέχεια ακούγονται κάποιοι που έστησαν πηγαδάκια και τηλέφωνα να χτυπούν.

  Συνημμένα
 1. Κώστας Π.

Καλά ο κόσμος δεν ακούει τι λένε οι σύμβουλοι; Συνέχεια ακούγονται κάποιοι που έστησαν πηγαδάκια και τηλέφωνα να χτυπούν.
Γεωργία κάποιος από αυτούς που έκανε το θόρυβο που ακούς κατήγγειλε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για προκλητική,...

Καλά ο κόσμος δεν ακούει τι λένε οι σύμβουλοι; Συνέχεια ακούγονται κάποιοι που έστησαν πηγαδάκια και τηλέφωνα να χτυπούν.
Γεωργία κάποιος από αυτούς που έκανε το θόρυβο που ακούς κατήγγειλε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για προκλητική, εριστική, ειρωνική κ.λ.π συμπεριφορά. Έλεος πια με αυτή την υποκρισία σε αυτό τον τόπο.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
Δεν δημοσιεύτηκε κάποιο σχόλιο έως τώρα

Υποβαλετε τα σχολια σας

Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτης.
Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα

Πρόσφατες Αγγελίες

 • Ενοικιάζεται Δυάρι 50τ.μ. στις ΛιβανάτεςΕνοικιάζεται Δυάρι...Κατηγορία: Ενοικιάσεις Διαμερισμάτων-ΚατοικιώνΔημιουργήθηκε: 14 Ιουν 2017Περιγραφή: Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στις Λιβανάτες Χώροι (δείτε 12 φωτογραφίες από τους χώρους κάνοντας κλικ εδώ): 1. Σαλόνι-κουζίνα 2. Υπνοδωμάτιο 3. Τουαλέτα
 • Τύμπανο συλλεκτικό 12'' με πόδιαΤύμπανο συλλεκτικό 12''...Κατηγορία: Μουσικά όργαναΔημιουργήθηκε: 23 Ιαν 2017Περιγραφή: Τύμπανο συλλεκτικό 12'' με πόδια πωλείται. Είναι άψογο, καλοδιατηρημένο και κουρδίζετε πανεύκολα. Κινητό: 6981654890
 • Τραπέζι κρουστών 46x31(μεγάλο)Τραπέζι κρουστών...Κατηγορία: Μουσικά όργαναΔημιουργήθηκε: 23 Ιαν 2017Περιγραφή: Τραπέζι για κρουστά 46x31 πωλείται Έχει πιαστράκια στο μπροστινό μέρος για να τοποθετούνται και 6 επιπλέον κρουστά. Κινητό: 6981654890
 • Gong Sheet 24x20Gong Sheet 24x20Κατηγορία: Μουσικά όργαναΔημιουργήθηκε: 23 Ιαν 2017Περιγραφή: Gong Sheet 24x20 Zildjian πωλείται. Είναι αμεταχείριστο, έχει άψογο ήχο και χρησιμοποιείται σαν εφέ σε όλα τα είδη μουσικής. Κινητό: 6981654890
 • Body WorksBody WorksΚατηγορία: Όργανα γυμναστικήςΔημιουργήθηκε: 12 Σεπ 2016Περιγραφή: Πωλούνται τα παρακάτω Επαγγελματικά όργανα γυμναστικής: 01. Οριζόντια πρέσα στήθους, ώμων02. Lat Pulldown (Πλάτης)03. Pulley Machine (κωπηλατική)04. Abdominal Machine (Πρέσα κοιλιακών)05. Leg Extension (Τετρακέφαλων μηριαίων)06. Leg Curling (Δικέφαλων μη ...
  Δείτε περισσότερα...
 • Δείτε περισσότερες καταχωρήσεις...

Follow us - Ακολουθήστε μας

Εικονικές περιηγήσεις 360°

Our video channels - Τα κανάλια μας

Πρόσφατα σχόλια

Γιώτα σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016
Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν ο κ. Φρά...
Θετική η απόφαση της κ. Δημητριάδου να ...
Και τότε μας έδιναν δάνεια για να αγορ...
δεν καταλαβαίνω σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2013
Ο πρόεδρος αναφέρει πως πιλοτικά έβαλ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Tο kilkisorama.gr χρησιμοποιεί cookies και από την Google

Μάθετε Περισσότερα

Το κατάλαβα