Συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

 Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

(0.00.30)  Ανακοινώσεις

(0.40.20)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 27-09-2011 A'... από OramaVision

Μέρος Β'

 

(0.00.30)  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.10.00)  01. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - Άξονας προτεραιότητας 1 – Κ.Π.1.12 με τίτλο «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου».
(0.12.45)  02. Διάθεση πίστωσης ποσού 60.281,38 ευρώ σε Α/θμια & Β/θμια Σχολική Επιτροπή.
(0.30.15)  03. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου νομικού προσώπου «Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».
(0.35.50)  04. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
(0.37.30)  05. Συναίνεση παραχώρησης κοιν. έκτασης Δημ. Κοιν. Ευρωπού για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
(0.40.40)  06. Συναίνεση παραχώρησης χρήσης ακινήτων σε πολιτιστικούς συλλόγους οικ. Τούμπας & Στάθη & Αξιοχωρίου.
(0.45.45)  07. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(0.47.40)  08. Συζήτηση ένστασης – αίτησης θεραπείας της κατασκευαστικής εταιρείας «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε.».
(0.53.20)  09. Έγκριση μετάβασης επιτροπής στην Αθήνα (Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων).
(0.53.40)  10. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
(0.53.50)  11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
(1.10.20)  12. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας με οκτάμηνη σύμβαση για το έτος 2012.
(1.13.05)  13. 4η Παράταση εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση περ/κής οδού από Αγ. Φανούριο προς οικ. Πηγή».
(1.14.20)  14. Συναίνεση εγκατάστασης Αιολικού πάρκου σε απόσταση 500 μέτρων από τον οικισμό Δημ. Διαμ. Πευκοδάσους.
(1.19.19)  15. Ορισμός χώρου για απόθεση μπαζών που θα προκύψουν από διάνοιξη δρόμου για το έργο Α.Π.Ε. 18 MW (στην περιοχή λόφος Καλέ).
(1.23.20)  16. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2011
Ονοματεπώνυμο Αιτιολογία Ποσό Περιγραφή
Μιχαηλίδης Χρήστος Ηχοφωτιστική Κάλυψη εκδηλώσεων 1968,00 € Εκδηλώσεις Σεπτεμβριανών - δ.ε. Πολυκάστρου
Μιχαηλίδης Χρήστος Ηχοφωτιστική Κάλυψη εκδηλώσεων 2091,00 € Εκδηλώσεις δ.ε. Αξιούπολης
Παπαχρήστου Μαρία Προμήθεια κερασμάτων 230,90 € Εκδηλώσεις δ.ε. Ευρωπου
Μπέτζιος Ευάγγελος Συμμετοχή σε συναυλία "οι Φωνές της Παιονίας" 2400,00 € Εκδηλώσεις Πολυκαστρινών 2011
Καρακασίδης Ιωάννης Προμήθεια Σημαιών (Ελληνική-Βυζάντιου) 525,58 € Εκδηλώσεις δήμου Παιονίας
Μπέτζιος Ευάγγελος Συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις 452,00 € Εκδήλωση-πανηγύρι Αγ. Πέτρου
Μπέτζιος Ευάγγελος Συμμετοχή σε μουσικές εκδηλώσεις 1412,50 € Εκδήλωση-πανηγύρι Δ.Ε. Ευρωπου
POLY CAFÉ AE Οργάνωση Εκδηλώσεων Δ.Ε. Αξιούπολης 4516,56 € Εκδηλώσεις Δ.Ε. Αξιούπολης
Πασχαλίδου Ευμορφία Προμήθεια στεφανιών καταθέσεων 25,45 € Εκδήλωση στην κοιν. Λειβαδίων


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 27-09-2011 Β'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU

Σχόλια (6)

  1. Τάσος

Αρχίζω να πιστεύω ότι ο κ. Οργαντζής νομίζει ότι κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας. Τελικώς είναι μην πάρουν το βήμα ορισμένοι. Μερικά πράγματα είναι κουραστικά κ. Οργαντζή ιδίως...

Αρχίζω να πιστεύω ότι ο κ. Οργαντζής νομίζει ότι κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας. Τελικώς είναι μην πάρουν το βήμα ορισμένοι. Μερικά πράγματα είναι κουραστικά κ. Οργαντζή ιδίως όταν επαναλαμβάνονται δίχως να παρουσιάζουν προτάσεις που θα δώσουν λύσεις στην πράξη. Κατά τα άλλα, μια στείρα επανάληψη της απόλυτης άρνησης με αποτέλεσμα μαζί με τις καθιερωμένες πλέον κουραστικές κοκορομαχίες να χαμηλώνουν το επίπεδο της συζήτησης.... "Ζητείται Ελπίς !!!"

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
  1. Αντώνης Κ.

Θα συμφωνήσω στην έλλειψη εφικτών προτάσεων από των κ. Οργαντζή. Θα διαφωνήσω στην μομφή ‘’ αντιπολίτευση στην κυβέρνηση’’ για τον απλούστατο λόγο ότι οι δήμοι πλέον έχουν την δυνατότητα να είναι ‘’μικρές κυβερνήσεις’’ και ως εκ τούτου πρέπει να...

Θα συμφωνήσω στην έλλειψη εφικτών προτάσεων από των κ. Οργαντζή. Θα διαφωνήσω στην μομφή ‘’ αντιπολίτευση στην κυβέρνηση’’ για τον απλούστατο λόγο ότι οι δήμοι πλέον έχουν την δυνατότητα να είναι ‘’μικρές κυβερνήσεις’’ και ως εκ τούτου πρέπει να παρακολουθούμε τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση-εξουσία γιατί οι αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας.Φυσικά δεν περιμένω κάτι από το χάλι που επικρατεί στο δικό μας δήμο όπου ο ένας σύμβουλος κοιτά να βγάλει το μάτι του άλλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ακόμη και οι σοβαρές προτάσεις που καταθέτουν κατά καιρούς κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι να φτάνουμε στο σημείο όχι να υλοποιούνται αλλά να μην συζητούνται καν σε βάθος.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
  1. Νίκος

Μετά από 9 μήνες βρήκαμε και τους 2 πρώτους εθελοντές. Η κυρία Παναγιωτίδου φυσικά έχει προσφέρει εθελοντισμό και στο παρελθόν στη βιβλιοθήκη.Σημαίες του Βυζαντίου γιατί αγοράσαμε; Κανονικά έπρεπε να πάρουμε σημαίες της Γερμανίας. Γερμανικό...

Μετά από 9 μήνες βρήκαμε και τους 2 πρώτους εθελοντές. Η κυρία Παναγιωτίδου φυσικά έχει προσφέρει εθελοντισμό και στο παρελθόν στη βιβλιοθήκη.Σημαίες του Βυζαντίου γιατί αγοράσαμε; Κανονικά έπρεπε να πάρουμε σημαίες της Γερμανίας. Γερμανικό λαντ(επαρχία) ήμαστε άλλωστε.Τα 4516,56 € στην εταιρεία POLY CAFÉ AE είναι για την ‘ποιοτική’ και ‘επιτυχημένη’ εκδήλωση με τον κ. Αξά; Αν ναι, μέσα είναι και κανένα χαρτζιλίκι πρώην ‘μάνατζερ’ ο οποίος, απ’ ότι έμαθα, ‘έκλεισε’ την συγκεκριμένη εκδήλωση; (Το χαρτζιλίκι το αναφέρω γιατί οι μάνατζερ παίρνουν κάποιο χαρτζιλίκι από τους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν όταν τους κλείνουν κάποια δουλειά).Η προτροπή του κ. Δημάρχου προς την αντιπολίτευση φέρτε προτάσεις για την ιστοσελίδα ειπώθηκε για να ειπωθεί ή θα γίνει κάποιος διαγωνισμός; Εκτός και αν προτρέπει την αντιπολίτευση να φέρουν τους δικούς τους φίλους.Να κλείσω με μια ‘εξυπνάδα’. Καινούργιες οδηγίες για να βγάλετε πρώτη τη φωτογραφία σας στο φωτογραφικό διαγωνισμό στην ιστοσελίδα, των 9.000 ευρώ, του δήμου Παιονίας. Αφού δώσουμε 1 βαθμό στις φωτογραφίες που θέλουμε να τερματίσουν κάτω από τη δική μας, δίνουμε 6 βαθμούς σε αυτή που θέλουμε να καταταγεί πρώτη. Κατόπιν σβήνουμε και ανάβουμε ξανά το ρούτερ μας, κάνουμε ανανέωση της σελίδας και ψηφίζουμε ξανά. Επαναλαμβάνουμε όσες φορές θέλουμε. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα με τη διαδικασία διαγράφουμε και τα cookies του περιηγητή μας. Κατά τη γνώμη μου μη ψηφίζετε γιατί μας δουλεύουν κανονικά. Αυτό καταλαβαίνω με όσα λένε. (Οι δημότες έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου στις φωτογραφίες της αρεσκείας τους και όσες λάβουν τις περισσότερες ψήφους και είναι άρτιες τεχνικά και αισθητικά θα επιλεγούν για την έκδοση του τουριστικού οδηγού και για την ιστοσελίδα του δήμου Παιονίας.) Αν επιλέξουν τις άρτιες τεχνικά και αισθητικά γιατί τότε πρέπει να ψηφήσουμε;

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
  1. Κιλκισόραμα

Τα 4516,56 € στην εταιρεία POLY CAFÉ AE είναι για την ‘ποιοτική’ και ‘επιτυχημένη’ εκδήλωση με τον κ. Αξά;
Ναι την συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούν. Για χαρζιλίκια δεν γνωρίζω. Και το αν η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ‘ποιοτική’ και ‘επιτυχημένη’ δεν...

Τα 4516,56 € στην εταιρεία POLY CAFÉ AE είναι για την ‘ποιοτική’ και ‘επιτυχημένη’ εκδήλωση με τον κ. Αξά;
Ναι την συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούν. Για χαρζιλίκια δεν γνωρίζω. Και το αν η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ‘ποιοτική’ και ‘επιτυχημένη’ δεν θέλω να το θίξω αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε η αφορμή να αναστηθεί μια πραγματικά ποιοτική και επιτυχημένη εκδήλωση. Υγεία να έχουμε και του χρόνου τα νεώτερα.Μαυρόπουλος Αναστάσιος

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
  1. Κώστας Π.

Στο (1.10.00) ο κ. Δήμαρχος ξεκινά τις απαντήσεις πρώτα από την κ. Λιάρτση. Δεν απάντα όμως στην ερώτηση που του έκανε, στο (0.42.50), για το ποιός έχει αναλάβει τις απομαγνητοφωνήσεις των πρακτικών. Εντύπωση μου κάνει που η κ. Λιάρτση δε...

Στο (1.10.00) ο κ. Δήμαρχος ξεκινά τις απαντήσεις πρώτα από την κ. Λιάρτση. Δεν απάντα όμως στην ερώτηση που του έκανε, στο (0.42.50), για το ποιός έχει αναλάβει τις απομαγνητοφωνήσεις των πρακτικών. Εντύπωση μου κάνει που η κ. Λιάρτση δε επιμένει να πάρει απάντηση. Όχι τίποτα άλλο αλλά ζούμε και σε πονηρούς καιρούς...

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
  1. Κώστας Γουμένισσα

Εγώ πάντως θα διαφωνήσω. Φυσικά και πρέπει να γίνεται κριτική-αντιπολίτευση στη κυβέρνηση από τους δημοτικούς συμβούλους. 18 λεπτά συζητούν για το αν το ποσοστό της επιχορήγησης στη Α/θμια & Β/θμια Σχολική Επιτροπή θα είναι το ίδιο ή λίγο...

Εγώ πάντως θα διαφωνήσω. Φυσικά και πρέπει να γίνεται κριτική-αντιπολίτευση στη κυβέρνηση από τους δημοτικούς συμβούλους. 18 λεπτά συζητούν για το αν το ποσοστό της επιχορήγησης στη Α/θμια & Β/θμια Σχολική Επιτροπή θα είναι το ίδιο ή λίγο παραπάνω λίγο παρακάτω. Λες και αν τα 650 ευρώ για ένα τρίμηνο γίνουν 700 θα σωθεί η κατάσταση. Εγώ θα πρότεινα όταν θα πηγαίνουν τους βουλευτές για γράπες καλό είναι να τους πουν ότι έρχονται οι γράπες που το γρ γράφετε με φ. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους δημοτικούς συμβούλους. Δε τους ψηφήσαμε για να λένε δεν έχω. Η δουλεία τους είναι να βρουν και χρήματα και θέσεις εργασίας και να μη ρίχνουν όλες τις ευθύνες στην κυβέρνηση και στις διεθνείς συγκυρίες. Υπάρχει και η παραίτηση για όποιον πιστεύει ότι δε μπορεί να τα καταφέρει. Και ας πει κάποιος στο δήμαρχο ότι η γιαγιά μου, και πολλοί άλλοι που γνωρίζω, ψήφησε το Σαμαρά και το Θεοδωρίδη επειδή είναι γνωστοί και καλά παιδιά, όπως λέει. Το δήμαρχο δε το γνωρίζε κάν. Ούτε που δούλευε, ούτε αν έκανε καλά τη δουλεία του, ούτε αν ήταν άξιος για δήμαρχος. Δεν γνωρίζει επίσης και τα καλά που του έχουν συμβεί μέχρι τώρα, ούτε τους φίλους του.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
Δεν δημοσιεύτηκε κάποιο σχόλιο έως τώρα

Υποβαλετε τα σχολια σας

Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτης.
Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα

Follow us - Ακολουθήστε μας

Εικονικές περιηγήσεις 360°

Our video channels - Τα κανάλια μας

Πρόσφατα σχόλια

Γιώτα σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016
Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν ο κ. Φρά...
Θετική η απόφαση της κ. Δημητριάδου να ...
Και τότε μας έδιναν δάνεια για να αγορ...
δεν καταλαβαίνω σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2013
Ο πρόεδρος αναφέρει πως πιλοτικά έβαλ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Tο kilkisorama.gr χρησιμοποιεί cookies και από την Google

Μάθετε Περισσότερα

Το κατάλαβα