Συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

 Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

Παρουσίαση πρότασης για κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον Αξιό από την εταιρεία ΡΟΚΑΣ.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 30-08-2011 A'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Μέρος Β'

(0.00.30)  Ανακοινώσεις

(0.02.35)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.

(0.34.45)  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.42.30)  01. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας και Δημ. Κοιν. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς» προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ (με το ΦΠΑ).
(0.42.30)  02. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας και Δημ. Κοιν. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς».
(0.42.30)  03. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης (διαδημοτικής συνεργασίας) μεταξύ του Δήμου Παιονίας και του Δήμου Κιλκίς προκειμένου ο Δήμος Παιονίας να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ, του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας και Δημ. Κοιν. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς».
(0.42.30)  04. Υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας : ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ, του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού Δήμου Παιονίας και Δημ. Κοιν. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς» προϋπολογισμού 1.250.000 € (με το Φ.Π.Α.).
(0.42.30)  05. Αίτηση παραχώρησης για χρήση ή εκμίσθωση των Δημοσίων εκτάσεων των ΧΑΔΑ  Δημοτικών Κοινοτήτων Γουμένισσας, Αξιούπολης, Πολυκάστρου, Ευρωπού από τον Δήμο Παιονίας για 7 χρόνια.
(0.44.00)  06. Έγκριση μελέτης του έργου : «Ανάπλαση ισογείου στο Δημοτικό κατάστημα Κοινότητας Γουμένισσας» προϋπολογισμού 12.000,00 € - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
(0.44.00)  07. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Αποκατάσταση παροχών ύδρευσης – άρδευσης ΤΔ Πενταλόφου και ΤΔ Γουμένισσας».
(0.44.00)  08. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Βελτίωση δρόμου προς νέα κοιμητήρια Γουμένισσας».
(0.44.00)  09. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης επί της οδού Ι. Δραγούμη».
(0.44.00)  10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Αντικατάσταση τμήματος αποχετευτικού λυμάτων ΤΔ Πενταλόφου».
(0.44.00)  11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Μικρά τεχνικά έργα της Δημ. Κοιν. Αξιούπολης».
(0.44.50)  12. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Μικρά τεχνικά έργα της Δημ. Κοινότητας Αξιούπολης» με αριθμό μελέτης 14/2011.
(0.44.50)  13. 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Άγιο Φανούριο προς οικισμό Πηγής» με αριθμό μελέτης 6/2010.
(0.45.40)  14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
(1.00.20)  15. Τροποποίηση Προϋπολογισμού..
(1.01.50)  16. Καθιέρωση εορτασμού επετείου Απελευθέρωσης του Δήμου Παιονίας με επίκεντρο την πόλη της Γουμένισσας.
(1.27.25)  17. Διεκδίκηση έκτασης 149,201 στρεμμάτων στρατοπέδου «Μακεδονομάχου Καπετάν Γκόνου», Δημοτικού Διαμερίσματος Γουμένισσας.
(1.27.41)  18. Μονοδρομήσεις-Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας-Σημάνσεις, Δημοτικού Διαμερίσματος Γουμένισσας.
(1.28.10)  19. Τέσσερις θέσεις στάθμευσης(παρκίγκ) επί της παρόδου Ίωνος Δραγούμη Δημοτικού Διαμερίσματος Γουμένισσας.
(1.30.20)  20. Αποδοχή ποσού από την ΕΡΤ για πληρωμή μουσικών, Δημοτικού Διαμερίσματος Γουμένισσας.
(1.30.45)  21. Περί καθορισμού επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Ά Βαθμού για χορήγηση & ανανέωση των Αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για τα έτη 2009 & 2010.
(1.31.34)  22. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.536,00 € για το έργο «Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) Δήμου Παιονίας για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης» – Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
(1.31.50)  23. Επιχορήγηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας για κάλυψη δαπανών Ασφαλιστικών Ταμείων, οφειλών προς το Δημόσιο και μισθοδοσία υπαλλήλων.
(1.34.45)  24. Ρύθμιση οφειλών Δημοτών προς τον Δήμο Παιονίας βάση του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011.
(1.36.50)  25. Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο Αγρόκτημα Ομαλού.
(1.36.50)  26. Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης για Ανέγερση Σταβλικών Εγκαταστάσεων στο Βαφειοχώρι Δήμου Παιονίας.
(1.36.50)  27. Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης για Ανέγερση Σταβλικών Εγκαταστάσεων στην Αξιούπολη Δήμου Παιονίας.
(1.37.00)  28. Μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Μ.Αλεξάνδρου στην Αγίας Τριάδος & Κιλκισίου γωνία,  Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυκάστρου.
(1.37.45)  29. Έγκριση δαπάνης μετάβασης Αντιδημάρχου Δήμου Παιονίας στην Αθήνα.
(1.37.45)  30. Προέγκριση δαπάνης μετάβασης Αντιδημάρχου Δήμου Παιονίας στην Αθήνα.
(1.37.45)  31. Ψήφιση δαπανών για εκδηλώσεις (Επέτειος Διασυμμαχικού-Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου).
(1.38.40)  32. Ψήφιση Πιστώσεων.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 30-08-2011 Β'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU

Σχόλια (6)

 1. Γιώργος Πολύκαστρο

Κύριε Δήμαρχεhttp://www.municipalityofpaionia.gr/images/article_photos/hgri20110606.jpgΓιατί 7.200 ευρώ έφυγαν εκτός Δήμου χωρίς να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους συνδημότες μας να τα διεκδικήσουν καταθέτοντας τη δική τους πρόταση για την ιστοσελίδα του Δήμου μας;

  Συνημμένα
 1. Ντίνα Κ.

Εγώ πάντως τη δεύτερη Κυριακή ψήφησα τον κ. Λαπόρδα για να μην έχω στο κεφάλι μου τον κ. Ιωαννίδη και τους φίλους του. Αν ήξερα ότι ο κ. Λαπόρδας θα έφερνε τους δικούς του φίλους να κάνουν δουλειές με το δήμο σίγουρα δε θα τον ψήφιζα. Οπότε άτοπο...

Εγώ πάντως τη δεύτερη Κυριακή ψήφησα τον κ. Λαπόρδα για να μην έχω στο κεφάλι μου τον κ. Ιωαννίδη και τους φίλους του. Αν ήξερα ότι ο κ. Λαπόρδας θα έφερνε τους δικούς του φίλους να κάνουν δουλειές με το δήμο σίγουρα δε θα τον ψήφιζα. Οπότε άτοπο αυτό που αναφέρει στο 1.47.40 του δεύτερου βίντεο ο κ. Δήμαρχος.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
 1. Κώστας Π.

27 λεπτά της ώρας για να ΠΑΡΟΥΜΕ οι υποκριτές νεοέλληνες απόφαση να ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ακόμη μια εκδήλωση μνήμης για τους προγόνους μας.Για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Η Παιονία, η Μακεδονία και η Χώρα μας όλη ποτέ δεν ήταν ελεύθερες. Ποιά...

27 λεπτά της ώρας για να ΠΑΡΟΥΜΕ οι υποκριτές νεοέλληνες απόφαση να ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ακόμη μια εκδήλωση μνήμης για τους προγόνους μας.Για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Η Παιονία, η Μακεδονία και η Χώρα μας όλη ποτέ δεν ήταν ελεύθερες. Ποιά απελευθέρωση να εορτάσουμε όταν ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας το έχει παραδεχτεί πλέον δημόσια ότι έχουμε απολέσει κυριαρχικά δικαιώματα.Ξυπνάτε ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε και αφήστε το παραμύθι!

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
 1. Μιχάλης

Στο 1:48:00 του β' μέρους, ο Ποιοτικός κ. Δήμαρχος αναφέρει: Από παντού έχουμε άριστες κριτικές για την μορφή της ιστοσελίδας. Ασφαλώς και δεν μπορούσατε να την κάνετε έτσι.Δεν θέλω να αρχίσω την ειρωνεία. Θα πω μόνο ότι οι γονείς οι δικοί μου...

Στο 1:48:00 του β' μέρους, ο Ποιοτικός κ. Δήμαρχος αναφέρει: Από παντού έχουμε άριστες κριτικές για την μορφή της ιστοσελίδας. Ασφαλώς και δεν μπορούσατε να την κάνετε έτσι.Δεν θέλω να αρχίσω την ειρωνεία. Θα πω μόνο ότι οι γονείς οι δικοί μου και οι γονείς άλλων συνδημοτών μας σπούδασαν παιδιά, κάποια απο αυτά σε ΑΕΙ με πενταετή κύκλο σπουδών, με θέμα το web design κ.λ.π. Κατά τον κ. Δήμαρχο όλοι εμείς είμαστε άχρηστοι και δεν είχαμε δικαίωμα να παρουσιάσουμε μια πρόταση για την ιστοσελίδα. Οι φίλοι του Δημάρχου τα κάνουν όλα καλύτερα από εμάς. Δε θα μπω στον κόπο να κρίνω την ιστοσελίδα. Θα πω μόνο ότι ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς είναι πολύ πιο πρακτική και πολύ πιο ολοκληρωμένη.Σε παλιότερο σχόλιο μου, εδώ , είχα πει ότι ακόμη και το λογότυπο του δήμου μας πρέπει να το σχεδιάσει συνδημότης μας. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία για πραγματική δημιουργία και όχι διαγωνισμοί φωτογραφίας και τα λοιπά... να μη τα χαρακτηρίσω.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
 1. Παναγιώτης Α.

(1.37.35)Σε ερώτημα του κ. Τσανασίδη ο κ. Σιωνίδης απάντα ότι οφειλές πάνω των 300 ευρώ θα πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο εάν δεν προσέλθει ο οφειλέτης για διακανονισμό.Ερωτήματα:

  Όταν μερικά λεπτά νωρίτερα ψήφησαν το συγκεκριμένο θέμα δε το...

(1.37.35)Σε ερώτημα του κ. Τσανασίδη ο κ. Σιωνίδης απάντα ότι οφειλές πάνω των 300 ευρώ θα πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο εάν δεν προσέλθει ο οφειλέτης για διακανονισμό.Ερωτήματα:

  Όταν μερικά λεπτά νωρίτερα ψήφησαν το συγκεκριμένο θέμα δε το ανέφεραν. Ισχύει ή έπρεπε να το αναφέρουν για να έχει ισχύ.
 • Για 300 ευρώ οφειλή κάποιος θα στερείται το νερό. Στη Γουμένισσα π.χ. έχουν άλλο καθεστώς σε σχέση με το νερό και στο Πολύκαστρο άλλο. Στη Γουμένισσα για να μαζευτεί αυτό το ποσό θα πρέπει κάποιος να μην πληρώνει για αρκετά χρόνια ενώ στο Πολύκαστρο μπορεί να μαζευτεί και σε ένα εξάμηνο. Τι θα γίνει;
Διαπιστώσεις, συμβουλές:
 • Σας βλέπω όλους ποιο δυνατούς και από αυτούς του Δ.Ν.Τ.! :P
 • Βγάλτε ένα κονδύλι και για τίποτα μπράβους. Θα σας χρειαστούν από ότι φαίνεται! :lol:

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
 1. makie

(1.37.35)Σε ερώτημα του κ. Τσανασίδη ο κ. Σιωνίδης...
Στο 1.35.40 ο αντιδήμαρχος αναφέρει κάτι για 20 δόσεις, ελάχιστο ποσό δόσης 150 ευρώ και ότι όλο αυτό γίνεται για να πιέσουν παραπάνω όσους οφείλουν. Αν φτάσουνε να κόβουν το νερό και από...

(1.37.35)Σε ερώτημα του κ. Τσανασίδη ο κ. Σιωνίδης...
Στο 1.35.40 ο αντιδήμαρχος αναφέρει κάτι για 20 δόσεις, ελάχιστο ποσό δόσης 150 ευρώ και ότι όλο αυτό γίνεται για να πιέσουν παραπάνω όσους οφείλουν. Αν φτάσουνε να κόβουν το νερό και από αυτούς που χρωστούν 300 ευρώ και είναι άνεργοι τότε μάλλον θα πρέπει να ακούσουν τις συμβουλές σου.Σίγουρα όλη η φασαρία δεν γίνεται για αυτούς που χρωστούν 300 ευρώ αλλά για αυτούς που χρωστούν τις 3 και τις 8.000 ευρώ, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια.

Διάβασε περισσότερα
  Συνημμένα
Δεν δημοσιεύτηκε κάποιο σχόλιο έως τώρα

Υποβαλετε τα σχολια σας

Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτης.
Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα

Follow us - Ακολουθήστε μας

Εικονικές περιηγήσεις 360°

Our video channels - Τα κανάλια μας

Πρόσφατα σχόλια

Γιώτα σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016
Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν ο κ. Φρά...
Θετική η απόφαση της κ. Δημητριάδου να ...
Και τότε μας έδιναν δάνεια για να αγορ...
δεν καταλαβαίνω σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2013
Ο πρόεδρος αναφέρει πως πιλοτικά έβαλ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Tο kilkisorama.gr χρησιμοποιεί cookies και από την Google

Μάθετε Περισσότερα

Το κατάλαβα