Συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

(0.03.20)  Δεκάλεπτο του Δημότη
(0.22.25)  Ανακοινώσεις - Καταγγελίες  (Ε.Α.Σ.Αξιούπολης, Διάφορες εκδηλώσεις κ.α.

(0.37.00)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.

(1.32.10)  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1.48.50)  1. Αποδοχή επιχ/σης για έργο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή Ε.Ε.Λ. οικ. Τούμπας Δήμου Παιονίας» – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου.
(1.50.00)  2. Αποδοχή επιχ/σης για έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης οικ. Γοργόπης Δήμου Παιονίας»– Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου.
(1.50.50)  3. Αποδοχή επιχ/σης έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ & εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Παιονίας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
(1.55.05)  4. Αποδοχή επιχορήγησης έργου «Ευφυές Σύστημα για την εξοικονόμηση καυσίμων στόλου δημοτικών οχημάτων του Δήμου Παιονίας».
(1.55.30)  5. Παραχώρηση οχημάτων στην Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(1.56.05)  6. Συζήτηση ένστασης Δασικού Συνεταιρισμού Καστανερής κατά της υπ΄ αριθμ. 47/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Παιονίας.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 22-06-2011 Α'... από OramaVision

Μέρος Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.00.30)  07. Ορισμός μελών για συγκρότηση Δ.Σ. του «Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. προστασίας – Αλληλεγγύης».
(0.02.21)  08. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης».
(0.07.21)  09. Ορισμός εκπροσώπου μαθητικής κοινότητας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης».
(0.07.41)  10. Ορισμός μελών για συμμετοχή στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ν. Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ».
(0.08.15)  11. Έγκριση απολογισμού «Αθλητικού Οργανισμού Πολυκάστρου» οικ. έτους 2010.
(0.10.30)  12. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Ε.Π.Α.Λ. Αξιούπολης οικ. έτους 2010.
(0.13.00)  13. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στο Τ.Δ. Ευρωπού».
(0.22.30)  14. Παράταση εργασιών του έργου «Αισθητική σύνδεση χώρου με ηρώου πλατείας Τ.Δ. Ευρωπού».
(0.23.00)  15. Μετατόπιση περιπτέρων στη Δημ. Κοιν. Πολυκάστρου & Αξιούπολης.
(0.26.10)  16. Επαναπροκήρυξη μίας θέσης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. «Χειριστή γκρέϊντερ» (οκτάμηνη σύμβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα)
(0.26.50)  17. Συναίνεση παραχώρησης χρήσης ακινήτων Τοπ. Διαμ. Δήμου Παιονίας.
(0.41.20)  18. Εκλογή Αντιπροέδρου Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.49.30)  19. Έγκριση κανονισμού αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.49.30)  20. Έγκριση κανονισμού ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.49.30)  21. Έγκριση κανονισμού προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.49.30)  22. Έγκριση κανονισμού αρχειοθέτησης Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.49.30)  23. Έγκριση Ο.Ε.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας.
(0.34.00)  24. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κοιν. εκτάσεων στο Δήμο Παιονίας.
(1.20.25)  25. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εκπόνησης μελετών.
(1.28.00)  26. Πρόταση αδελφοποίησης με το Δήμο KARAMUSEL Τουρκίας.
(1.45.20)  27. Συμμετοχή του Δήμου Παιονίας ως συμπράττοντα φορέα – υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας για υποβολή πρότασης – πράξης με τίτλο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».
(1.58.15)  28. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. & Παράταση εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικ. Δήμου Ευρωπού».
(2.01.00)  29. Υποβολή αίτησης – τυποποιημένο έντυπο τύπου Α & Β για διαχειριστική επάρκεια Δήμου Παιονίας.
(2.03.10)  30. Εκδήλωση πρόθεσης του Δήμου για λύση της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού – Τουρισμού Αξιούπολης & μεταβίβαση των δραστηριοτήτων & των περιουσιακών στοιχείων της στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας.
(2.19.00)  31. Έγκριση κανονισμών πλατειών & ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στη Δημ. Κοιν. Γουμένισσας.
(2.28.00)  32. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 40α/2011 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον «Καθορισμό δικαιώματος ενταφιασμού».


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 22-06-2011 Β'... από OramaVision

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU