Συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της. Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

 ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.01.16)  1. Κοινοποίηση απόφασης σχετικά με ένσταση που είχαν υποβάλει οι κ. Λιάρτση, ο κ . Ζησάκος και ο κ. Τσιόνκης  σχετικά με την λάθος διαδικασία που ακολουθήθηκε στην εκλογή εκπροσώπων της μειοψηφίας σε δύο επιτροπές του Δήμου.
(0.07.41)  2. Έγκριση πρόσληψης 8 ατόμων,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τα νομικά πρόσωπα και το δήμο.
(0.11.20)  3. Αποδοχή χρημάτων και κατανομή τους στα δικαιούχα δημοτικά σχολεία.
(0.12.16)  4. Ανακοινώσεις με αφορμή τον εορτασμό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από τους συλλόγους Βαλτοτοπίου, Μεσιάς και Γοργόπης.

(0.17.55)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(1.22.20)  1. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες του Δήμου Παιονίας
(1.23.00)  2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατειών οικισμού Χαμηλού Δήμου Αξιούπολης».
(1.23.30)  3. Δεύτερη παράταση εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Άγιο Φανούριο προς οικ. Πηγής».
(1.28.35)  4. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πρανών οικ. Λιβαδίων».
(1.29.10)  5. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
(1.43.05)  6. Ψήφιση δαπανών επέκτασης φωτισμού.
(1.50.10)  7. Ψήφιση δαπανών εκδηλώσεων – εορτών.
(1.57.05)  8. Αίτηση συμμετοχής στο σύνδεσμο διαδημοτικής συνεργασίας περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας.
(2.00.30)  9. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Παιονίας.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 19-05-2011 Α'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Μέρος Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.00.20)  10. Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιονίας (άρθρο 65 παρ. 4 του ν.3852/2010).
(0.34.00)  11. Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Παιονίας – Καθορισμός θέσης.
(1.36.15)  12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Οριστική μελέτη συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων – επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικ. Γουμένισσας Δήμου Παιονίας».
(1.36.55)  13. Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Μελέτη συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων και εγκατάστασης λυμάτων οικ. Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας».
(1.37.10)  14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Παιονίας.
(2.08.10)  15. Σύσταση πενταμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα μελετήσει το θέμα των υποχρεώσεων των πρώην Δήμων για όλες τις οφειλές που υπάρχουν σε έργα και εργασίες (τιμολογημένα ή μη).


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιονίας 19-05-2011 Β'... από Μ.Κ.Ο. ΟΡΑΜΑ

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU