Συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της. Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

 
Μέρος Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.01.25)   1. Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης για την επέμβαση του Ο.Η.Ε. στη Λιβύη.
(0.04.20)   2. Ψήφισμα γονέων-εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στην παιδεία και τη συγχώνευση σχολείων.
(0.07.50)    Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.44.30)   1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2011.

Μέρος Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.00.20)   2. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», άξονας προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» για την ένταξη του έργου «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων – Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης & Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας» με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) τον Δήμο Παιονίας.
(0.12.45)   3. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικ. Τούμπας Δήμου Παιονίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας –Θράκης.
(0.13.12)   4. Έγκριση μελέτης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Τούμπας Δήμου Παιονίας».
(0.15.15)   5. Έγκριση μελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Τούμπας Δήμου Παιονίας».
(0.15.15)   6. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικ. Αγίου Πέτρου Δήμου Παιονίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
(0.16.30)   7. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης οικ. Γοργόπης Δήμου Παιονίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
(0.17.34)   8. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Πολυκάστρου για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου».
(0.17.34)   9. Παραλαβή & έγκριση μελετών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου».
(0.17.34) 10. Υποβολή αίτηση στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου».
(0.22.35) 11. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών οικ. έτους 2010.
(0.23.20) 12. Έγκριση απολογισμών νομικών προσώπων Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2010.
(0.25.10) 13. Έγκριση παραχώρησης συστάδων στον Δασικό Αγροτικό Συναιτερισμό Κάρπης για υλοτομία.
(0.25.35) 14. Έγκριση παράτασης χρόνου υλοτομίας στον Δασικό Αγροτικό Συναιτερισμό Καστανερής & Γρίβας.
(0.26.25) 15. Έγκριση εγκατάστασης ανεμολογικού ιστού στο πρώην Κοινοτικό Δάσος οικισμού Κάρπης.
(0.46.40) 16. Έγκριση παράτασης εργασιών έργου «Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού από Άγιο Φανούριο προς οικισμό Πηγής».
(0.46.40) 17. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποπεράτωση πύργου κεντρικής πλατείας Πολυκάστρου».
(0.46.40) 18. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας στα αλώνια Δημ. Διαμ. Πευκοδάσους».
(0.46.40) 19. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δημ. Διαμ. Βαφιοχωρίου».
(0.46.40) 20. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικ. Πλατανιάς».
(0.58.16) 21. Έγκριση πρόσληψης (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Κ.Ε.Π. πρώην Δήμου Αξιούπολης.
(1.03.20) 22. Έκτακτη οικ. ενίσχυση σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
(1.04.35) 23. Τακτική οικονομική επιχορήγηση νομικών προσώπων του Δήμου Παιονίας – Ψήφιση πιστώσεων.
(1.05.50) 24. Καθορισμός τρόπου προμήθειας υγρών καυσίμων & λιπαντικών για το δίμηνο Μαρτίου – (1.06.45) 25. Εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 47 τμήματος (οικ. Πενταλόφου) δημοτικού δάσους Γουμένισσας για υλοτόμηση.

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU