Συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της. Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

Μέρος Α'

(0.08.35)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.37.40)   Ενημέρωση  από τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Σιωνίδη σχετικά με την πορεία της καταγγελίας που έκανε κάτοικος  Πολυκάστρου και αφορά παράνομη κεραία που ‘φύτρωσε’  κοντά στο υδραγωγείο Πολυκάστρου και ανήκει στην εταιρεία Vodafon.
(0.39.52)  1. Εξουσιοδότηση για μεταβίβαση, στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τις διαχείρισης όλων των αυτοκινήτων του νέου δήμου, μετά από πρόβλημα που εμφανίστηκε με τις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
(0.42.24)  2. Αποδοχή χρημάτων και κατανομή τους στα δικαιούχα δημοτικά σχολεία.
(0.43.10)  3. Πρόταση, και ψήφιση της από το Δημοτικό συμβούλιο, που αφορά τη συγχώνευση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Ερωτήσεις πολιτών.Τοποθέτηση του προϊστάμενου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το συγκεκριμένο θέμα και απαντήσεις σε απορίες πολιτών.Τοποθετήσεις πολιτών και δημοτικών συμβούλων.
(1.49.30)  4. Συζήτηση με αφορμή το κλείσιμο του παιδικού σταθμού Άσπρου. Χρηματοδότηση του καρναβαλιού του Άσπρου, που θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2011, από το Δήμο Παιονίας

Μέρος Β'

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
(0.00.37)  Αίτημα του δημοτικού συμβουλίου κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη για αναστροφή του κλίματος που αφορά την παράνομη εκροή συναλλάγματος προς τη F.Y.R.O.M..
(0.07.20)  1. Επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.
(1.23.15)  2. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2010.
(1.26.55)  3. Λειτουργία Παραρτήματος Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων ανά Π.Ε.
(1.29.05)  4. Υποβολή πρότασης για χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Παιονίας.
(1.36.50)  5. Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος δήμων Αξιούπολης & Ευρωπού».
(1.39.05)  6. Οριστική επιλογή τράπεζας για την κατάθεση των χρημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας και της εν γένει συνεργασίας του Δήμου Παιονίας.
(1.45.30)  7. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης για ανέγερση εργατικών κατοικιών στο Πολύκαστρο και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου.

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU