Συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2011

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της. Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτο.45=δευτερόλεπτο)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(0.30.32)  1. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2011.
(1.15.52)  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Γουμένισσας.
(2.12.24)  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή και λειτουργία Στρατιωτικής μονάδος στο Πολύκαστρο.
(2.37.41)  4. Επιλογή τράπεζας για την κατάθεση των χρημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας και της εν γένει συνεργασίας του Δήμου Παιονίας - Ορισμός προσώπων που θα υπογράφουν τραπεζικές επιταγές.

Copyright ORAMA ® 2011 All rights reserved.