Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2010

Τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Αξιούπολης βιντεοσκοπούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης μας .

Στην πρώτη και δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις οποίες έγινε πράξη η παραπάνω απόφαση, εκφράστηκε η αγωνία - από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κυρίως - ότι μπορεί κάποιος να πάρει κάποιες εικόνες και να κάνει ένα μοντάζ το αποτέλεσμα του οποίου δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.
Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί ηθικής βλάβης και πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.
Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2010 - Μέρος 1ο

Θέματα:
1.    Εκτέλεση του έργου “Ασφαλτόστρωση Περιφερειακής Οδού από Άγιο Φανούριο προς οικισμό Πηγής”
2.    Εκτέλεση του έργου ‘Ανάπλαση – Διαμόρφωση παλαιού γηπέδου και αύλειου χώρου Λαογραφικού Μουσέιου Γοργόπης’
3.    Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διευθέτηση κοίτης ρέματος Χαμηλού”
4.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Αξιούπολης” – Χορήγηση παράτασης περαίωσης
5.    Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Κατασκευή δασικού δρόμου για το έργο  Υδρομάστευση πηγών Λέχνιτς & κεντρικός αγωγός μεταφοράς ύδατος”
6.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ‘Υδρομάστευση πηγών Λέχνιτς & κεντρικός αγωγός μεταφοράς ύδατος.’
7.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ‘Εξωτερικό υδραγωγείο Σκρά και ημιορεινών οικισμών Δήμου Αξιούπολης’.
8.    Συνέχιση του έργου “Προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας”
9.    Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και συμπληρωματικής σύμβασης (ορθή επανάληψη) του έργου “Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Αξιούπολης”
10.    Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ‘Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Αξιούπολης’
11.    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Ανάπλαση οικισμού Σκρά”  
12.    Εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Σωληνωτού Αγωγού Ομβρίων Υδάτων Οικισμού Ρυζίων»
13.    Έγκριση απολογισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Αξιούπολης οικονομικού έτους 2009

 

Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2010 - Μέρος 2ο

Θέματα:
14.    Επιλογή λειτουργίας τμημάτων Ο.Π.Α.Ν.Γ.Δ.Α  για το έτος 2010.
15.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το έτος 2010 (μετά από άγονο διαγωνισμό)
16.    Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων στο ΒΙ.ΠΑ. Αξιούπολης (Γάκης Δημήτριος, Ούλης Κων/νος, Θεοδωράκου Αικατερίνη)
17.    Βεβαίωση του αριθμού των ζώων για καθορισμό δικαιώματος βοσκής έτους 2010
18.    Συζήτηση θέματος για ενδεχόμενη κατασκευή μνημείου στον οικισμό Σκρά
19.    Τροποποίηση προϋπολογισμού & ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Copyright ORAMA ® 2010 All rights reserved.