Β΄ Θεματικός Κύκλος - Ιστορία «Ο κόσμος της βυζαντινής αυτοκρατορίας τις παραμονές της Άλωσης της Πόλης(1453)» Εισηγητής: Παυλακούδης Δημήτρης

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας «Μέγας Αλέξανδρος»
04 Φεβρουαρίου 2012, αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Δήμου Αξιούπολης
Β΄ Θεματικός Κύκλος - Ιστορία
«Ο κόσμος της βυζαντινής αυτοκρατορίας τις παραμονές της Άλωσης της Πόλης(1453) από το έργο του τελευταίου ιστορικού Μιχαήλ Δούκα»
Εισηγητής: Παυλακούδης Δημήτρης ,Φιλόλογος ΑΠΘ Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας